111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 Oborová zdravotní pojišťovna
211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
333 Pojišťovna VZP, a.s.