adresa Petrohradsk 3113
Kladno
272 04
telefon +420 312 261 163