MUDr. Miroslava Kopsová

praktický lékař pro děti a dorost

 

 

  ordinační hodiny

  kontakt

  smluvní pojišťovny

 

 

V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí dodržujte v naší ordinaci tato pravidla:

1.  K vyšetření se předem objednejte (tel. 312 261 163)  2.  Dostavte se včas, při zpoždění se musíte objednat znovu.

3.  Vstupujte až na výzvu personálu, dodržujte jeho pokyny.

4.  Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi, ev. s jedním doprovodem u nezletilých a osob ZTP.

5.  Zakryjte si ústa a nos.

6.  Do ordinace běžte co nejkratší cestou.

7.  Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdr. zařízení.

8.  Nedotýkejte se zbytečně povrchů (kliky, nábytek, povrchy dveří, madla, odpadkové koše, …).

9.  Vaše dítě držte u sebe, dítě nesmí na nic sahat.

10. Ve zdr. zařízení nekonzumujte nápoje a jídlo.

11. Při použití WC dodržujte hygienické zásady.

12. Použité jednorázové kapesníky si odneste.

13. Použité dětské pleny si odneste.

14. Banální zdravotní potíže řešte sami nebo se poraďte s lékařem telefonicky

 

 

    LÉKAŘSKÉ POSUDKY na tábory,

                                         školy v přírodě,

                                         zotavovací akce,

                                         plavání,

                                         lyžařský výcvik

                                         přihlášky ke studiu

     potvrzuje výhradně registrující lékař

     zastupující lékař neprovádí výpisy ze zdravotní

     dokumentace